Процесът на производство на Bento health протича в 4 основни стъпки:

1

Добива се суровината и преминава специална обработка

2

Изчиства се микрофлората и други бактерии, посредством специална технология

3

Капсулира се в растителни капсули, които са подходящи и за вегетарианци.

4

Пълнят се  флаконите

Не всяка суровина от всеки производител позволява да се използва за хранителни цели.

Поради големия спектър продукти, произвеждани на основата на бентонит, много от производителите на бентонит са се концентрирали върху индустриалните му приложения в различни промишлености. Bento health като хранителна добавка покрива определени изисквания както за самата суровина и обработката, която тя преминава веднага след добива, така и за изследванията и сертификатите, които заводът производител е важно да предостави. Високото качество на суровината изисква партньорства само с компании, които могат да отговорят на тези изисквания.

Производството на Bentohealth  е в гр. София. Процесът отговаря на изискванията на Агенцията по храните и е сертифициран по системата за безопасност на храните HACCP.

Предстои подготовка на производство на бентонит на прах, продукти от зеолит и други минерали.

Share