Начало / Фармация
  • Бенто Хелт ООД

    БЕНТО ХЕЛТ ООД е част от група компании, които притежават концесии за 4 находища бентонит и зеолит в България и Армения.

    Нашият екип от професионалисти има повече от 15 години опит в производството на продукти с бентонит и зеолит, за различните им приложения.