Начало / Общи условия

Общи условия

Преди да направите поръчка чрез електронния магазин на  Bento health  моля внимателно да прочетете тези условия.

Ако използвате този уеб сайт с цел да закупуване на стока, която се рекламира или предлага чрез bento-health.com, то се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия.

ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  “БЕНТО ХЕЛТ“ ООД, ЕИК 204732544, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Червена Роза 31А,ап.6, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК  или BENTO HEALTH, и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн bento-health.com, наричани за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ, от друга.

 ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Бенто Хелт ООД“

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Червена Роза 31 А, ап.6

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София,

ул. Червена Роза 31А,  ап.6

Данни за кореспонденция: оffice@bento-health.com, телефон 0887 54 34 59

Вписване в публични регистри: ЕИК 204732544

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3)Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: 1000 гр.София, бул. „Витоша” №18

Телефон: +3592 935 61 13

Факс: +3592 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 3. 1.Bento health e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет bento-health.com чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките и хранителните добвки предлагани от Доставчика Bento Health;

 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика.

 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата bento-health.com в Интернет;

 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

3.2. Доставчикът, Ви дава право да разглеждате всички материали, които са публикувани в bento-health.com само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.Материалите на този уеб сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

3.3. Потребителите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките чрез сайта bento-health.com, като Договора се сключва на български език и за него се съхранява информация в базата данни на Доставчика.

3.4. По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху стоката и/или продукта в полза на Потребителя на изрично определени от него стоки и на договореното между страните място.

3.5 Потребителите заплащат на Доставчика   bento-health.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата bento-health.com, настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата bento-health.com

3.6. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

3.7. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронна търговия /ЗЕТ/.

3.8. Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата посочени в данните, предоставени от всеки един Потребител при извършване на регистрацията, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 4. Доставчикът в платформата bento-health.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл.5. Използването на уеб сайта и предлаганите чрез него услуги е свободно и не изисква задължителна регистрация на Потребителите.

5.2. Потребителите имат възможност да създадат свой Акаунт чрез попълване на данните, посочени като задължителни. Попълвайки полетата за създаване на Акаунт, Потребителят следва:

 • да не засяга правата, законните интереси, честта, достойнството на които и да е лица, в това число на други Потребители, доброто име и авторитета на Доставчика;

 • да не посочва каквато и да било невярна, нецензурна, клеветническа, обидна, заплашителна или друга подобна информация;

 • да не публикува търговска, рекламна или друга подобна информация.

5.3. При попълване на горепосочените данни, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Bento-health.com данни. Клиентът потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, точни, актуални и пълни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно..

5.4. В случай че Потребителят е предоставил неверни данни Bento health има право временно да спре или да преустанови без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му Акаунт, както и да откаже достъпа до всички или до част от предоставяните услуги. След извършване на такова спиране или преустановяване, Потребителят следва да се свърже с Bento health чрез формата за контакт и да заяви желанието си за активиране или възстановяване на регистрацията, както и да предостави своите точни и актуални данни.

5.5. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

5.6 С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона „Поръчай“, Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

5.7  Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

TEXHИЧECKИ CTЪΠKИ ЗA CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOP ЗA ΠOKУΠKO-ΠPOДAЖБA

Чл.6. Потребителите изпoлзвaт пpeдимнo интepфeйca нa cтpaницaтa нa Дocтaвчиĸa, зa дa cĸлючвaт дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa от разстояние нa пpeдлaгaнитe oт Дocтaвчиĸa cтoĸи и продукти в електронния магазин на уеб сайта – bento-health.com

6.2. Потребителите cĸлючвaт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸитe c Дocтaвчиĸa в електронния магазин пo cлeднaтa пpoцeдypa:

Стъпка 1: При желание от страна на потребителя извъpшвaнe нa peгиcтpaция bento-health.com и пpeдocтaвянe нa нeoбxoдимитe дaнни, aĸo Πoтребителят нямa дo тoзи мoмeнт peгиcтpaция в сайта.

Стъпка 2:  При желание от страна на потребителя влизaнe в cиcтeмaтa зa извъpшвaнe нa пopъчĸи online магазина чpeз идeнтифициpaнe c имe и пapoлa;

Стъпка 3: Избиpaнe нa eднa или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe oт дocтaвчицитe на сайта cтoĸи и продукти и дoбaвянeтo им ĸъм cпиcъĸ cъc cтoĸи зa пoĸyпĸaта, които се прехвърлят автоматично в потребителската кошница и/или количка.

Стъпка 4: Πpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa;

Стъпка 5: Избop нa cпocoб и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa.

Стъпка 6: Πoтвъpждeниe нa пopъчĸaтa;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

7.2. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

7.3. Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

7.4. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

7.5. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1

Чл.8  Всички продукти на сайта bento-health.com  са хранителни вещества в чиста фирма и не са лекарствени средства и са с нелечебно предназначение и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът bento-health.com по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.

8.2. Доставчикът осъществява продажба по ЗЗП на хранителни добавки от дистанционно разстояние на юридически и/или физически лица, като спазва Наредба № 47, относно хранителните добавки и добавките към храните..

8.3. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, която включва:

 • Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава, опаковката, както и инструкция за ползване, комплектовка и поддържане;

 • Цена, количество, начин на плащане и други договорни условия;

 • Наличие на стоката или услугата;

 • Условията за употреба на стоката или услугата; влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или ползване;

 • Срок на годност.

8.4. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на Bento Health, Потребителят има право:

 • Да отправя по всяко време запитвания към Bento health, както и да получава информация за състоянието на своята поръчка като за целта използва електронната форма за контакт, телефон или адреса на електронна поща за връзка с Доставчика Bento health;

 • Да публикува коментари и мнения относно предлаганите продукти като носи изцяло отговорност за публикуваната информация.

8.5. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на Bento health Потребителят се задължава:

 • Да опазва своето потребителско име и парола и носи отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен да уведомява Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и при опасност от такова използване.

 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;

 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

 • Да не извършва злоумишлени действия с цел увреждане правилното действие на уеб сайта и електронния магазин на Bento health или достъп до лични данни на потребители, включително, но не само чрез разпространяване или използване на софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, „троянски коне“, компютърни кодове и други.

8.6. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на Bento health,  Доставчикът се задължава:

 • Да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка стока;

 • Да достави заявената за покупка стока в срок и в добър търговски вид;

 • Да полага дължимата грижа като добрия търговец по смисъла на чл.302 от ТЗ за изпълнение на своите задължения при продажбата.

Чл. 9.  Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата bento-health.com

9.2 Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата bento-health.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

9.3 Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством в механизмите в платформата bento-health.com

9.4 Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата bento-health.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

9.5 Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата bento-health.com или електронна поща.

9.6.  Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата bento-health.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

9.7 С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично ce cъглacявa, чe цялaтa изиcĸyeмa oт ЗЗП инфopмaция мoжe дa бъдe пpeдocтaвянa чpeз интepфeйca нa електронния магазин или eлeĸтpoннa пoщa.

9.8 Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

9.9 В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000,00 /десет хиляди/ лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика, каквото е изискването на ЗОПБ.

Чл.10  Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика  bento-health.bg . Инфopмaция зa yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз e дocтъпнa нa уеб сайта, като същата може да бъде предоставена на всеки един от посочените контакти за кореспонденция.

10.2 Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания
 • за разопаковани и/или отворени от Потребителя хранителни добавки или за продукти с нарушена опаковка, влошен търговски вид или липса на съдържание или част от продукта.

10.3 Когато Доставчикът на стоката не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени  от ЗЗП касаещи правото на отказ, то Потребителят има право на основание чл.51 от ЗЗП да се откаже от сключения договор в срок от 1  година и 14  дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази точка е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по тази точка директно пред Доставчика.

10.4 В случай че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

10.5. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

10.6. Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa cъxpaнявa пoлyчeнитe от Дocтaвчиĸa cтoĸи и дa ocигypи зaпaзвaнeтo нa тяxнoтo ĸaчecтвo и бeзoпacнocт пo вpeмe нa cpoĸa пo чл.10 ал.1 и чл. 10 ал.3 като стoĸитe ce cъxpaнявaт cъглacнo пocoчeнитe изиcĸвaния oт пpoизвoдитeля.

10.7 Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на bento-health.com

10.8 В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика bento-health.com

10.9   Ако Доставчикът bento-health.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 11. Доставчикът в платформата bento-health.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12  Доставчикът в платформата bento-health.com може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

12.2  Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

12.3  Потребителя трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата bento-health.com

12.4 Ако Потребителят  не уведоми Доставчика в платформата nutriwhite.eu съгласно ал. 3 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 13. Доставчикът в платформата bento-health.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 14. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

Чл.15. Цените на сайта са в български лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените са с включен ДДС. Клиентите са задължени да платят стойността на поръчката след изрично потвърждение на поръчаните продукти във формуляра за поръчки на уеб сайта на Доставчика. Цените са валидни до изчерпване на количествата от даден продукт. NatureOn си запазва правото да променя цените в случай на получаване на нови ценови листи, без да е длъжен да уведомява своите клиенти и Потребителите на уеб сайта предварително.

15.2. Потребителят е длъжен да заплати цената на заявените за доставка продукти според избрания метод на плащане. Заплащането на заявените продукти и доставката става по един от следните начини:

 • С наложен платеж – плащане в брой при получаване на доставката на куриера при получаване на стоката, в това число на сумата за наложен платеж;

 • Плащане с дебитна или кредитна карта при подаване на заявката, при съществуване на тази опция.

15.3. При заплащане с дебитна или кредитна карта Потребителя отпечатва и задържа копие от поръчката си за бъдещи справки.

15.4 Bento Health не съхранява никаква информация относно данните, обуславящи достъпа до профила на клиента, нито информация относно дебитна и/или кредитна карта на клиента – потребител.

15.5. Всички допълнителни разходи за доставка, съхранение, връщане на стоките/продуктите, в случай че е посочен грешен адрес, са изцяло за сметка на Потребителя.

15.6. След получаване на Поръчката, Доставчикът потвърждава възможността да изпълни същата чрез изпращане електронно съобщение, електронно писмо или телефонно обаждане, от който момент договорът се счита сключен. В случай че Доставчикът не може да изпълни Поръчката поради това, че не разполага със съответните стоки/продукт, Доставчикът уведомява Потребителя в срок от 3 /три/ работни дни от датата на получаване на Поръчката. В този случай Доставчикът ще възстанови на Потребителя платената от него предварително сума, ако е извършено плащане, освен ако Потребителят не е заявил замяна с друга стока/продукт наличен към момента. Доставчикът не отговаря за вреди от неизпълнена Заявка поради изчерпване на стоките/продуктите, които има в наличност.

15.7. При избор на начин на плащане, различен от „наложен платеж”, се счита, че Потребителят се съгласява да заплати авансово и срокът за доставка започва да тече от датата на получаване на потвърждение за извършеното плащане. В случай че информация за плащане не е получена в срок до 2 работни дни от датата на Поръчката, Доставчикът уведомява Потребителя, че Поръчката не обвързва Доставчика.

Чл. 16 Доставка

16.2. Bento health  извършва доставка на закупените чрез електронния магазин стоки само на посочени от Потребителите адреси на територията на Република България, в часови диапазон от 09:00 ч. до 18:00 ч. в дните от понеделник до петък.

16.3. При заявка за покупка, извършена всеки делничен ден до 18:00 ч., продуктите се доставят най-рано на следващия ден. При заявка за покупка, извършена след 18:00 ч., продуктите се доставят най-рано на втория ден след заявката. Потребителят има възможност да избере и по-късна дата на получаване на доставката.

16.4. Всички продукти, закупени от Потребителя с една и съща заявка, може да се доставят едновременно или поотделно, само в случай че към настоящия момент Доставчикът няма в наличност съответния продукт.

ДЕКЛАРАЦИИ НА ДОСТАВЧИКА.

17.1. Всички продукти, предлагани на сайта bento-helth.com не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Нито сайтът, нито Доставчикa, по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.

17.2. Всички продукти, предлагани в онлайн магазина НЯМАТ за цел да лекуват или третират медицински заболявания и състояния.

17.3. Бременни жени, кърмящи майки и деца под 18 години се препоръчва задължително да се консултират с личния си лекар или специалист преди да употребяват предлаганите от NatureOn продукти.

17.4. Ако приемате лекарства или страдате от заболяване задължително се консултирайте с лекар или специалист преди да приемате предлаганите от нас продукти.

17.5. Информацията, предоставена от Bento health има информативен характер. Потребителите следва да използват информацията на сайта само на тяхна отговорност.

17.6. Bento health предоставя на своите клиенти стоки, представляващи хранителни добавки и продукти на основата на минерали.

17.7. Bento health  декларира, че не предлага лекарствени средства и продукти, попадащи в забранения списък на РИОКОЗ и БАБХ.

17.8.Bento Health  спазва финансовите закони на Република България и се задължава да издава касов бон за стойността на поръчаните продукти.

17.9. При липсата на касов бон в изпратена поръчка, Потребителят може да изисква такъв допълнително.

17.10. В случай че Потребителят е юридическо лице и изяви изрично желание при отправянето на поръчката да му бъде издадена данъчна фактура, то Bento Health се задължава да издаде първичен счетоводен документ, като предостави оригинал от същия при предаването на стоката/продукта.

Защита на личните данни

Чл. 18  Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете  да намерите  на сайта на Доставчика bento-health.com.

18.2  Въведените от  Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

18.3 При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

18.4 Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата bento-health.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата bento-health.com

18.5. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

18.6. Сайта използва бисквитки /“cookies“/ за удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.

Отговорност

Чл.19.Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, некоректна информация за продукти, технически грешки, както и в предоставянето на услугите извън контрола  му.

19.2  Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителите на трети лица

19.3. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което bento-health.comне е достъпен поради непреодолима сила.

19.4. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

19.5 Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

19.6 Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на  bento-health.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

19.7 Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите на уеб страницата bento-health.com

Чл.20 Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Всеки отделен потребител е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.

20.2. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

20.3. Доставчикът запазва правото си да променя настоящите общи условия на ползване на сайта и закупуването на продукти без предварително да предупреждава ползващите bento-health.com за това.

Чл.21 Всички използвани имена, авторски материали и текстове, изображения, лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, публикувани в уеб сайта и електронния магазин на bento-health.com са защитени обекти на интелектуална собственост и са притежание на техните собственици.

21.2 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Bento health или на собствениците на това съдържание.

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на bento-health.com

23.1 Дружеството си запазва правото да променя или заменя тези Общи условия. Клиентите и Потребителите на Bento health се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на уеб сайт. Продължаване използването на сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия.

Чл.24 Потребителите и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.