Саногенеза и какво знаем за нея?

Саногенеза и какво знаем за нея?

За таз цел ние непрекъсното се учим , за да можем след това да споделяме с вас полезна и НАУЧНА информация ползите на бентонита и зеолита (НБС)*.

Във връзка с това, сме много горди и щастливи, че лично се запознахме с немския Професор Карл Хехт, който високо оцени нашите продукти и тяхното качество.

Д-р Проф.Карл Хехт е немски учен, доктор,академик, автор на над 750 статии, 26 научни и популярни книги. Има 12 патента.

Над 30 години Проф.Хехт е посветил в изучаването на натуралните минерали бентонит и зеолит и тяхното приложение за човешкото здраве.

С неговото лично разрешение в тази и следващи статии ще споделяме с вас една резюмирана част от неговите многобройни разработки и научни публикации.

Преди да се запознаем по-подробно за самите минерали, необходимо е да погледнем цялостната картина- нашето тяло, околна среда и природа и връзката между тях.

Саногенезата е целият процес на саморегулация, за да бъде човек здрав (sanos = здраве).

Проф.Хехт и Бауман са описали саногенезата като сложен авторегулаторен процес, който се използва за стимулиране на функциите на адаптация, защита и самолечение.

Саногенезата трябва да се разглежда като холистичен процес, в който предимно нервната, хормоналната, имунната и метаболитната система са включени в само-регулаторен процес .

Всеки здравословен, естествен начин на живот и всяко реалистично отношение към природните закони, включително тези, които управляват хората, ще стимулират саногенезата.

Това включва следните елементи от здравословния начин на живот: Упражнения, качествен сън, доминиране на положителни емоции, балансиран режим на активност и релаксация, достатъчен прием на течности, балансирана диета без излишъци и, което липсва на съвременните хора, адекватен прием на микроелементи (напр. минерали, витамини, аминокиселини).

Микроелементите, по-специално минералите и витамините, са основен елемент на „хигиената на храненето“, но трябва да се прилагат в правилно физиологично отношение един към друг.

Стойността на микроелементите също се подчертава и в контекста на лечението на често възникващ нитрозативен стрес, защото те балансират метаболитния дисбаланс.

Специална група сред саногенетично ефективните микроелементи е тази на минералите.

Минералите са интегрирани във всички процеси на живот, както се срещат в растенията, животните и хората.

От една страна, те образуват основното вещество на структурата, това е скелетът на хората и животните, а от друга, те участват във всеки регулаторен процес в организма. В организма няма нито един биохимичен или биофизичен процес, в който минералите да не участват.

Следователно, липсата на минерали може не само да доведе до минерален дисбаланс, но може да повлияе и на общата хомеостаза на тялото, тъй като те участват в толкова много функции.

Няма нито вредни, нито полезни минерали – има само вредни и полезни количества от тях в организма.

Днес това мнение се споделя от всички, които изучават областта на минералния метаболизъм и микроелементите.

Прекомерното приемане може дори да бъде вредно за здравето, което води до изместване на баланса на минералния метаболизъм.

Населението на света страда от липса на минерали поради замърсяване на околната среда.

Естествените метаболитни цикли на околната среда и на хората и животните продължават да се нарушават по плашещ начин, например от замърсяване на околната среда, генетично модифицирана храна, нарастващ дистрес, злоупотреба с фармацевтични лекарства, електронен смог, шум и други.

Последиците като влошено здраве, имунна недостатъчност, автоимунно разстройство, туморни разстройства и други хронични разстройства, депресия, нарушения на съня и други се увеличават.

Особено засегнат е елементарният регулаторен принцип на минералния метаболизъм.

Не изменението на климата е основната опасност, а токсините в околната среда. Те застрашават здравето и живота на хората.

Тези токсини могат да навлязат в човешкото тяло заедно с храна, въздух, чрез злоупотреба с лекарства и течности.

Излишните токсини в организма и околната среда водят до нарушено усвояване на основните минерали.

Ако трябва да се приемат минерали, този излишък от „замърсители“ трябва първо да се елиминира. В противен случай, няма да има смисъл. Днес това важи почти за всички хора.

Детоксикацията е много важен процес, за да може тялото ни да функционира добре и да усвоява основните минерали.

Един от натуралните и най-древни начини, как да си изчистим тялото си от токсини и свободни радикали и да възстановите минералния баланс е чрез прием на природните минерали бентонит и Зеолит (НБС)*.

Може да прочетете повече за тяхното приложение и ползи за вашето здраве в раздел Статии.

  • НБС- неорганична биоактивна съставка